Mdcb数据文件下载页面。
点击文件名链接下载!

1.廊坊台站
lf20190228 lf20190301 lf20190302 lf20190303 lf20190304 lf20190305 lf20190306 lf20190307 lf20190308 lf20190309

2.西安台站
6xa20180403 6xa20180924 6xa20191008 6xa20191009 6xa20191010 6xa20191011 6xa20191012 6xa20191013

3.黄岛台站
hd20191005 hd20191006 hd20191007 hd20191008 hd20191009 hd20191010 hd20191011 hd20191012 hd20191013

4.云南宜良台站
yl20090721 yl20090722 yl20090723 yl20090724 yl20090725 yl20090726 yl20090727 yl20090728 yl20170112 yl20170113 yl20170114 yl20170115 宜良 传数说明.doc

5.城阳
chd20180521 chd20180522 chd20180523 chd20180524 chd20180525 chd20180526 chd20180527

6.东莞
dg20190728 dg20190729 dg20190730 dg20190731 dg20190801 dg20190802 dg20191008 dg20191009 dg20191010 dg20191011 dg20191012 dg20191013

7.江阴
jy20180829 jy20180830 jy20180831 jy20180901 jy20180902 jy20180903 jy20180904

8.王文祥
MDCB法速成教材.doc 监测区域地应力变化预测地质灾害.rar

9.米易台站
my20190806 my20190807 my20191008 my20191009 my20191010 my20191011 my20191012 my20191013

10.高雄师大
NKNU20100415.rar NKNU20100416.rar NKNU20100417.rar NKNU20100418.rar NKNU20100419.rar NKNU20100420.rar NKNU20100421.rar NKNU20100422.rar NKNU20100423.rar NKNU20100424.rar NKNU20160913.rar

11.花莲
HL20100415.rar HL20100416.rar HL20100417.rar HL20100418.rar HL20100419.rar HL20100420.rar HL20100421.rar HL20100422.rar HL20100423.rar HL20100424.rar HL20160728.rar HL20160729.rar HL20160730.rar HL20160815.rar HL20160816.rar HL20160817.rar HL20160818.rar HL20160819.rar HL20160820.rar HL20160821.rar

12.喀左县地震局台站
kz-6x-20191007 kz-6x-20191008 kz-6x-20191009 kz-6x-20191010 kz-6x-20191011 kzMdcb20191007 kzMdcb20191008 kzMdcb20191009 kzMdcb20191010 kzMdcb20191011

13.天津台站


14.台北政大附中HP
ZDHP20160718.rar

15.台湾东南大学
DNhp20160711.rar

16.兰阳技术学院


17.台东大学
TD620160913.rar

18.彰化芬园休闲体健园区
FY20160625.rar

19.沈阳台站
SHYMdcb20190119 SHYMdcb20190120 SHYMdcb20190121 SHYMdcb20190123 SHYMdcb20190125 SHYMdcb20190126 SHYMdcb20190127 SHYMdcb20190131 SHYMdcb20190201

20.集集
CHICHI20160614.rar

21.太平台站
TP20160904.rar TP20160905.rar TP20160906.rar TP20160907.rar TP20160908.rar TP20160909.rar TP20160910.rar TP20160911.rar TP20160912.rar TP20160913.rar

22.指南台站
ZNHP20160804.rar

23.竹山台站
Chusan20160308.rar

24.台灣大學站台
TD20160913.rar

25.凌海台站
LhMdcb20191007 LhMdcb20191008 LhMdcb20191009 LhMdcb20191010 LhMdcb20191011 LhMdcb20191012 LhMdcb20191013

26.下花园台站
hzz20180824 hzz20180825 hzz20180826 hzz20180827 hzz20180828 hzz20180829 hzz20180830 hzz20180831 hzz20180901

27.修武五型
5-xw20191007 5-xw20191008 5-xw20191009 5-xw20191010 5-xw20191011 5-xw20191012 5-xw20191013

28.周至台站
zz20190815 zz20190912 zz20190913 zz20190914 zz20190915 zz20190916 zz20190917 zz20191008 zz20191009 zz20191010 zz20191012 zz20191013

29.木口台站


30.良乡台站
TJMdcb-620191008 TJMdcb-620191009 TJMdcb-620191010 TJMdcb-620191011 TJMdcb-620191012 TJMdcb-620191013

31.迁安台站
LF6x20181013 LF6x20190320 LF6x20191008 LF6x20191009 LF6x20191010 LF6x20191011 LF6x20191012 LF6x20191013

32.北京小汤山台站


33.岸上乡台站
as20190722 as20190723 as20190724

34.厦门台站
XM5-20191008 XM5-20191009 XM5-20191010 XM5-20191011 XM5-20191012 XM5-20191013

35.保定台站
dyt620190630 dyt620190701 dyt620190702 dyt620190717 dyt620190718 dyt620190719 dyt620190720 dyt620190823 dyt620190824 dyt620190825 dyt620190826 dyt620190827 dyt620190828

36.长安县台站
jczx20150701

37.赣榆台站
gy20100415 gy20100416 gy20100417 gy20100418 gy20100419 gy20100420 gy20100421 gy20100422 gy20100423 gy20100424

38.昆明台站
MK20180810 MK20180811 MK20180812 MK20180813 MK20180814 MK20180815

39.西安高新区台站
6GX20190521 6GX20190924 6GX20190925 6GX20190926 6GX20190927 6GX20190928 6GX20190929 6GX20191008 6GX20191009 6GX20191010 6GX20191011 6GX20191012 6GX20191013

40.官渡台站


41.晋宁台站


42.禄劝台站


43.东川台站


44.寻甸台站
6xmk20180806 6xmk20191008 6xmk20191009 6xmk20191010 6xmk20191011 6xmk20191012 6xmk20191013

45.富民台站


46.吴江台站


47.胶南台站
jn20100413 jn20100414 jn20100415 jn20100416 jn20100417 jn20100418 jn20100419 jn20100420 jn20100421 jn20100422 jn20160110 jn20160111 jn20160112 jn20160113 jn20160114 jn20160115 jn20160116 jn20160117 jn20160118 jn20160119

48.大庆第二采油厂
CY20150610 DQ620190504 DQ620190505 DQ620190506 DQ620190507 DQ620190508 DQ620190509 xxz620191008 xxz620191009 xxz620191010 xxz620191011 xxz620191012 xxz620191013

49.南京台站
NJ20190802 NJ20190803 NJ20190804 NJ20190808

50.修武六型台站
6xw20191007 6xw20191008 6xw20191009 6xw20191010 6xw20191011 6xw20191012 6xw20191013

51.大庆台站
DQ-820140730 sy20171006 sy20171007

52.成都大邑
DY-6X20161012

53.西安市地震局
jczx20180924 jczx20191008 jczx20191009 jczx20191010 jczx20191011 jczx20191012 jczx20191013

54.西安市未央区
wy620191008 wy620191009 wy620191010 wy620191011 wy620191012 wy620191013

55.中煤西安研究院
xa20180315 xa20180403 xa20180924 xa20191008 xa20191009 xa20191010 xa20191011 xa20191012 xa20191013

56.陕西阎良地震局
YAL20180113 YAL20180114 YAL20180115 YAL20180116

57. 防灾减灾基金会平谷台站


58.中国巨灾灾害链研究中心


59.秘鲁台站
bl520190830 bl520191008 bl520191009 bl520191010 bl520191011 bl520191012 bl520191013