Mdcb数据文件下载页面。
点击文件名链接下载!

1.廊坊台站
lf20201019 lf20201022 lf20201024

2.西安台站
6xa20200817 6xa20200818 6xa20200819 6xa20201019 6xa20201020 6xa20201021 6xa20201022 6xa20201023 6xa20201024

3.黄岛台站
hd20201017 hd20201018 hd20201019 hd20201020 hd20201021 hd20201022 hd20201024

4.云南宜良台站
yl20201001 yl20201002 yl20201003 yl20201009 yl20201010 yl20201019 yl20201021

5.城阳


6.东莞
dg20200817 dg20200818 dg20201019 dg20201020 dg20201021 dg20201022 dg20201023 dg20201024

7.江阴
jy20201001 jy20201002 jy20201003 jy20201004 jy20201024

8.王文祥
MDCB法速成教材.doc 监测区域地应力变化预测地质灾害.rar

9.米易台站
my20200817 my20200818 my20200924 my20201019 my20201020 my20201021 my20201022 my20201023 my20201024

10.高雄师大


11.花莲


12.喀左县地震局台站
kz-6x-20201020 kz-6x-20201021 kz-6x-20201022 kzMdcb20201020 kzMdcb20201021 kzMdcb20201023

13.天津台站


14.台北政大附中HP


15.台湾东南大学


16.兰阳技术学院


17.台东大学


18.彰化芬园休闲体健园区


19.沈阳台站
SHYMdcb20201015 SHYMdcb20201016 SHYMdcb20201017 SHYMdcb20201018 SHYMdcb20201019 SHYMdcb20201020 SHYMdcb20201021 SHYMdcb20201022 SHYMdcb20201023 SHYMdcb20201024

20.集集


21.太平台站
TP20140910.rar TP20140911.rar TP20140912.rar TP20140913.rar TP20140914.rar TP20140915.rar TP20141014.rar TP20141015.rar

22.指南台站


23.竹山台站


24.台灣大學站台
TD20141006.rar TD20141007.rar TD20141008.rar TD20141009.rar TD20141010.rar TD20141011.rar TD20141012.rar TD20141013.rar TD20141014.rar TD20141015.rar

25.凌海台站
LhMdcb20201018 LhMdcb20201019 LhMdcb20201020 LhMdcb20201021 LhMdcb20201022 LhMdcb20201023

26.下花园台站


27.修武五型
5-xw20201004 5-xw20201007 5-xw20201009 5-xw20201012 5-xw20201015 5-xw20201018 5-xw20201020

28.周至台站
zz20200704 zz20200705 zz20200706 zz20200707 zz20200730 zz20200731 zz20200801 zz20200817 zz20200818 zz20201017 zz20201018 zz20201019 zz20201020 zz20201021 zz20201022

29.木口台站


30.良乡台站
TJMdcb-620200817 TJMdcb-620200818 TJMdcb-620201019 TJMdcb-620201020 TJMdcb-620201021 TJMdcb-620201022 TJMdcb-620201023 TJMdcb-620201024

31.迁安台站
LF6x20200608 LF6x20200609 LF6x20200817 LF6x20200818 LF6x20201008 LF6x20201009 LF6x20201010 LF6x20201011 LF6x20201012 LF6x20201013 LF6x20201024

32.北京小汤山台站
GHJJ5-20201015 GHJJ5-20201016 GHJJ5-20201021

33.岸上乡台站
as20200712 as20200713 as20200714 as20200715 as20200716 as20200717 as20200718 as20200719 as20200720

34.厦门台站
XM5-20200817 XM5-20200818 XM5-20201012 XM5-20201013 XM5-20201014 XM5-20201015 XM5-20201016 XM5-20201017

35.保定台站
BDMdcb20201009 BDMdcb20201010 BDMdcb20201014 BDMdcb20201017 BDMdcb20201018 BDMdcb20201020 BDMdcb20201023 BDMdcb20201024

36.长安县台站


37.赣榆台站


38.昆明台站


39.西安高新区台站
6GX20200924 6GX20200925 6GX20200926 6GX20200927 6GX20200928 6GX20200929 6GX20201019 6GX20201020 6GX20201021 6GX20201022 6GX20201023 6GX20201024

40.官渡台站


41.晋宁台站


42.禄劝台站


43.东川台站


44.寻甸台站
6xmk20201019 6xmk20201020 6xmk20201021 6xmk20201022 6xmk20201023 6xmk20201024

45.富民台站


46.吴江台站


47.胶南台站


48.大庆第二采油厂
xxz620200817 xxz620200818 xxz620201019 xxz620201020 xxz620201021 xxz620201022 xxz620201023 xxz620201024

49.南京台站
NJ20201016 NJ20201017 NJ20201018 NJ20201019 NJ20201020 NJ20201021 NJ20201022 NJ20201023 NJ20201024

50.修武六型台站
6xw20201015 6xw20201016 6xw20201017 6xw20201018 6xw20201019

51.大庆台站
DQ-820201001 DQ-820201002 DQ-820201003 DQ-820201006 DQ-820201009 DQ-820201015 DQ-820201023

52.成都大邑


53.西安市地震局
jczx20200530 jczx20200531 jczx20200601 jczx20200602 jczx20200603 jczx20200604 jczx20200817 jczx20200818 jczx20200819 jczx20201019 jczx20201020 jczx20201021 jczx20201022 jczx20201023 jczx20201024

54.西安市未央区
wy620200817 wy620200818 wy620201019 wy620201020 wy620201021 wy620201022 wy620201023 wy620201024

55.中煤西安研究院
xa20200817 xa20200818 xa20200819 xa20201019 xa20201020 xa20201021 xa20201022 xa20201023 xa20201024

56.陕西阎良地震局


57. 防灾减灾基金会平谷台站


58.中国巨灾灾害链研究中心


59.秘鲁台站
bl520200818 bl520200916 bl520200927 bl520201019 bl520201020 bl520201021 bl520201022

60.木口台站
MK20201007 MK20201009 MK20201018