Mdcb数据文件下载页面。
点击文件名链接下载!

1.廊坊台站
lf20190228 lf20190301 lf20190302 lf20190303 lf20190304 lf20190305 lf20190306 lf20190307 lf20190308 lf20190309

2.西安台站
6xa20180403 6xa20180924 6xa20190714 6xa20190715 6xa20190716 6xa20190717 6xa20190718 6xa20190719

3.黄岛台站
hd20190710 hd20190711 hd20190712 hd20190713 hd20190714 hd20190715 hd20190716 hd20190717

4.云南宜良台站
yl20090721 yl20090722 yl20090723 yl20090724 yl20090725 yl20090726 yl20090727 yl20090728 yl20170112 yl20170113 yl20170114 yl20170115 宜良 传数说明.doc

5.城阳
chd20180521 chd20180522 chd20180523 chd20180524 chd20180525 chd20180526 chd20180527

6.东莞
dg20190714 dg20190715 dg20190716 dg20190717 dg20190718 dg20190719

7.江阴
jy20180829 jy20180830 jy20180831 jy20180901 jy20180902 jy20180903 jy20180904

8.王文祥
MDCB法速成教材.doc 监测区域地应力变化预测地质灾害.rar

9.米易台站
my20190115 my20190116 my20190117 my20190118 my20190412 my20190413 my20190414 my20190415 my20190416 my20190417 my20190521 my20190522 my20190523 my20190524 my20190525 my20190526 my20190714 my20190715 my20190716 my20190717 my20190718 my20190719

10.高雄师大
NKNU20100415.rar NKNU20100416.rar NKNU20100417.rar NKNU20100418.rar NKNU20100419.rar NKNU20100420.rar NKNU20100421.rar NKNU20100422.rar NKNU20100423.rar NKNU20100424.rar NKNU20160913.rar

11.花莲
HL20100415.rar HL20100416.rar HL20100417.rar HL20100418.rar HL20100419.rar HL20100420.rar HL20100421.rar HL20100422.rar HL20100423.rar HL20100424.rar HL20160728.rar HL20160729.rar HL20160730.rar HL20160815.rar HL20160816.rar HL20160817.rar HL20160818.rar HL20160819.rar HL20160820.rar HL20160821.rar

12.喀左县地震局台站
kz-6x-20190713 kz-6x-20190714 kz-6x-20190715 kz-6x-20190716 kz-6x-20190717 kzMdcb20190713 kzMdcb20190714 kzMdcb20190715 kzMdcb20190716 kzMdcb20190717

13.天津台站


14.台北政大附中HP
ZDHP20160718.rar

15.台湾东南大学
DNhp20160711.rar

16.兰阳技术学院


17.台东大学
TD620160913.rar

18.彰化芬园休闲体健园区
FY20160625.rar

19.沈阳台站
SHYMdcb20190119 SHYMdcb20190120 SHYMdcb20190121 SHYMdcb20190123 SHYMdcb20190125 SHYMdcb20190126 SHYMdcb20190127 SHYMdcb20190131 SHYMdcb20190201

20.集集
CHICHI20160614.rar

21.太平台站
TP20160904.rar TP20160905.rar TP20160906.rar TP20160907.rar TP20160908.rar TP20160909.rar TP20160910.rar TP20160911.rar TP20160912.rar TP20160913.rar

22.指南台站
ZNHP20160804.rar

23.竹山台站
Chusan20160308.rar

24.台灣大學站台
TD20160913.rar

25.凌海台站
LhMdcb20190619 LhMdcb20190620 LhMdcb20190621 LhMdcb20190622 LhMdcb20190623 LhMdcb20190624 LhMdcb20190709 LhMdcb20190710 LhMdcb20190713

26.下花园台站
hzz20180824 hzz20180825 hzz20180826 hzz20180827 hzz20180828 hzz20180829 hzz20180830 hzz20180831 hzz20180901

27.修武五型
5-xw20190713 5-xw20190714 5-xw20190715 5-xw20190716 5-xw20190717

28.周至台站
zz20190714 zz20190715 zz20190716 zz20190717 zz20190718 zz20190719

29.木口台站


30.良乡台站
TJMdcb-620190714 TJMdcb-620190715 TJMdcb-620190716 TJMdcb-620190717 TJMdcb-620190718 TJMdcb-620190719

31.迁安台站
LF6x20181013 LF6x20190320 LF6x20190714 LF6x20190715 LF6x20190716 LF6x20190717 LF6x20190718 LF6x20190719

32.北京小汤山台站


33.岸上乡台站
as20190403 as20190404 as20190405 as20190406 as20190407 as20190408 as20190409 as20190410 as20190411 as20190412

34.厦门台站
XM5-20190714 XM5-20190715 XM5-20190716 XM5-20190717 XM5-20190718 XM5-20190719

35.保定台站
dyt620190630 dyt620190701 dyt620190702 dyt620190714 dyt620190715 dyt620190716 dyt620190717 dyt620190718 dyt620190719

36.长安县台站
jczx20150701

37.赣榆台站
gy20100415 gy20100416 gy20100417 gy20100418 gy20100419 gy20100420 gy20100421 gy20100422 gy20100423 gy20100424

38.昆明台站
MK20180810 MK20180811 MK20180812 MK20180813 MK20180814 MK20180815

39.西安高新区台站
6GX20181223 6GX20181224 6GX20181225 6GX20190125 6GX20190126 6GX20190127 6GX20190128 6GX20190129 6GX20190130 6GX20190316 6GX20190317 6GX20190318 6GX20190319 6GX20190320 6GX20190321 6GX20190424 6GX20190425 6GX20190426 6GX20190427 6GX20190516 6GX20190517 6GX20190518 6GX20190519 6GX20190520 6GX20190521

40.官渡台站


41.晋宁台站


42.禄劝台站


43.东川台站


44.寻甸台站
6xmk20190714 6xmk20190715 6xmk20190716 6xmk20190717 6xmk20190718 6xmk20190719

45.富民台站


46.吴江台站


47.胶南台站
jn20100413 jn20100414 jn20100415 jn20100416 jn20100417 jn20100418 jn20100419 jn20100420 jn20100421 jn20100422 jn20160110 jn20160111 jn20160112 jn20160113 jn20160114 jn20160115 jn20160116 jn20160117 jn20160118 jn20160119

48.大庆第二采油厂
CY20150610 DQ620190504 DQ620190505 DQ620190506 DQ620190507 DQ620190508 DQ620190509

49.南京台站
NJ20190214 NJ20190215 NJ20190216 NJ20190217 NJ20190218 NJ20190219 NJ20190220 NJ20190221

50.修武六型台站
6xw20190712 6xw20190713 6xw20190714 6xw20190715 6xw20190716 6xw20190717

51.大庆台站
DQ-820140730 sy20171006 sy20171007

52.成都大邑
DY-6X20161012

53.西安市地震局
jczx20180924 jczx20190714 jczx20190715 jczx20190716 jczx20190717 jczx20190718 jczx20190719

54.西安市未央区
wy620190714 wy620190715 wy620190716 wy620190717 wy620190718 wy620190719

55.中煤西安研究院
xa20180315 xa20180403 xa20180924 xa20190714 xa20190715 xa20190716 xa20190717 xa20190718 xa20190719

56.陕西阎良地震局
YAL20180113 YAL20180114 YAL20180115 YAL20180116

57. 防灾减灾基金会平谷台站


58.中国巨灾灾害链研究中心


59.秘鲁台站
bl520190714 bl520190716